Samarbeidsavtale Norad 2023-2027

FOKUS har fra 2023 inngått ny fire-årig rammeavtale med Norad.

Theory of Change for FOKUS 2023-2027

FOKUS’ Theory of Change (ToC) is based on the 2022-2026 Strategic Plan.

Retningslinjer for støtte til informasjontiltak 2021

Medlemsorganisasjonene i FOKUS kan hvert år søke om midler til informasjonstiltak. Her kan du se retningslinjene for å søke informasjonstøtte i 2021.

Vedtekter for FOKUS

Vedtektene ble første gang vedtatt på FOKUS representantskapsmøte i 1995. De har siden blitt revidert, senest på representantskapsmøtet i 2023.

FOKUS’ strategi

FOKUS vedtok ny 5-årig strategi på representantskapsmøtet i 2021. Strategien gjelder for 2022-2026 og er oversatt til spansk og engelsk.

Kommunikasjonsstrategi

Styret i FOKUS vedtok i 2017 en egen strategi for kommunikasjonsarbeidet.

Retningslinjer for styrets arbeid

I 2009 vedtok representantskapsmøtet “Retningslinjer for styrets arbeid”.

Virksomhetsplan 2022

FOKUS’ representantskap vedtar hvert år en egen virksomhetsplan for arbeidet i FOKUS.

Korrupsjonshåndbok

Det er utarbeidet en korrupsjonshåndbok som skal motvirke korrupsjon og underslag.

Retningslinjer for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne

FOKUS har vedtatt egne retningslinjer for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne.

Etiske Retningslinjer

FOKUS har vedtatt egne etiske retningslinjer. All virksomhet i FOKUS skal være i tråd med disse.