Mer om FOKUS

FOKUS er et kompetanse- og ressurssenter som gjennom utviklingssamarbeid og politisk pådriverarbeid søker å styrke det internasjonale engasjementet og innsatsen for kvinners menneskerettigheter og samfunnsdeltakelse.

Paraplyorganisasjonen ble stiftet i 1995, og består i dag av 43 medlemsorganisasjoner i Norge. Se her for full oversikt.

Vi får økonomisk støtte fra Norad, Kunnskapsdepartementet, Utenriksdepartementet, Grieg Foundation, Fagforbundet, FO og private månedlige givere. Vi er også medlem av Innsamlingskontrollen. 

FOKUS har et styre og et sekretariat i Norge og regionkontor i Colombia.

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit er beskytter for FOKUS.