FOKUS har utarbeidet en håndbok i antikorrupsjonsarbeid. Boken er ment å være et verktøy for å forebygge eller identifisere korrupsjon.

Den er primært rettet mot ledere og ansatte i FOKUS, norske medlemsorganisasjoner som har prosjekter gjennom FOKUS, samt partnerorganisasjoner. Håndboken er distribuert til alle som mottar støtte gjennom FOKUS. Den finnes på engelsk, spansk og swahili. 

Preventing Corruption Handbook (english)

Download

 Manual para prevenir la corrupción  (español)          

Descargar 

Kijitabu cha mwongozo wa kuzuia ufisadi (swahili)

Kupakua