Støtt vårt arbeid!

FOKUS jobber for et samfunn basert på likestilling og likeverd, der kvinners menneskerettigheter beskyttes, og alle kan delta på lik linje uavhengig av kjønn. En donasjon til FOKUS bidrar til vårt arbeid for å styrke kvinners makt, rettigheter og tilgang på ressurser.

Vipps: 19686