Personvernerklæring og informasjon om informasjonskapsler

FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål - er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern. Derfor behandler vi dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og den til enhver tid gjeldende lovgivning. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger som samles inn fra nettstedet vårt og hva vi gjør for å beskytte disse opplysningene.

Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom denne personvernerklæringen. Ved å ta i bruk vårt nettsted og våre tjenester samtykker du til vår behandling av personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen og innenfor de rammer som følger av gjeldende regler om personvern.

1. Behandlingsansvarlig

FOKUS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med vår nettside.

2. Vår bruk av personopplysninger

2.1 OPPLYSNINGER DU SELV OPPGIR

FOKUS behandler personopplysninger du oppgir frivillig når du melder deg på vår nyhetsbrevtjeneste, blir fast giver, gir en enkeltgave eller ved annen aktivitet på våre digitale løsninger. Vi vil blant annet samle inn ditt navn, din e-postadresse, adresse og fødselsdato. Vi bruker disse personopplysningene for å kunne gi deg oppfølging som giver, som for eksempel – men ikke begrenset til - å informere om hva din støtte går til og fortelle om hva som skjer i felt.

2.2 OPPLYSNINGER SOM SAMLES INN NÅR DU BESØKER VÅR NETTSIDE

FOKUS samler inn opplysninger om besøkende på fokuskvinner.no. Dette gjør vi ved bruk av informasjonskapsler, såkalte cookies. Se avsnitt nedenfor for informasjon om informasjonskapsler på fokuskvinner.no.

3. Rutiner for lagring og informasjonssikkerhet

Dine personopplysninger vil bli lagret og behandlet i samsvar med gjeldende lovgivning. FOKUS vil gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av dine personopplysninger.

Dine personopplysninger vil kun bli lagret hos FOKUS så lenge det foreligger et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den enhver tid gjeldende lovgivning. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når saklig behov ikke lenger foreligger. 

4. Bruk av databehandler, utlevering og konfidensialitet

Som nevnt ovenfor i punkt 3, vil vi gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til blant annet konfidensialitet. Dine personopplysninger kan bli gjort tilgjengelige for tjenesteleverandørene som etter avtale med oss forestår den tekniske eller administrative driften av vårt nettsted. Når vi gir tredjeparter tilgang til personopplysninger på denne måten, sikrer vi at disse tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning.

Personopplysninger kan også utleveres dersom det foreligger lovhjemmel for dette eller vi blir pålagt dette av en domstol eller annen offentlig myndighet. Personopplysningene vil ikke bli utlevert til land utenfor EU/EØS.  

5. Din rett til å kreve innsyn og retting

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som er registrert om deg og kan kreve retting og sletting i samsvar med gjeldende lovgivning. Dersom du ønsker innsyn eller ønsker å rette og slette dine personopplysninger, kan du når som helst kontakte oss på fokus@fokuskvinner.no.

6. Endringer

FOKUS kan revidere denne personvernerklæringen ved endringer i behandlingen av personopplysninger eller ved endringer i gjeldende lovgivning. Når personvernerklæringen endres, vil den nye personvernerklæring publiseres på vår hjemmeside. Større endringer vil bli godt synliggjort, men vi anbefaler likevel at du leser personvernerklæringen jevnlig når du besøker vår hjemmeside.

7. Kontakt

Dersom du ønsker mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på fokus@fokuskvinner.no.

8. Webanalyse

Vi samler uidentifiserbare opplysninger om besøkende på fokuskvinner.no for å utarbeide statistikk, slik at vi kan lage et brukervennlig nettsted. Vi kan ikke spore opplysningene dine tilbake til den enkelte bruker. Alle data blir anonymiserte og slått sammen, og blir ikke individuelt behandlet. Om du ikke ønsker å bidra til statistikken, kan du reservere deg mot dette hos google:

Reservering mot Google Analytics

 

9. Google analytics

FOKUS kvinner bruker statistikkverktøyet google analytics. Verktøyet bruker cookies for å analysere hvordan våre brukere benytter seg av nettsidene våre. Dataene som blir generert av cookien, inkludert ip-adressen din, blir sendt til Google og lagret på servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Google sine retningslinjer for personvern. Informasjonen om trafikk på våre nettsider lagres i Google Analytics i 56 måneder.

Informasjon om informasjonskapsler på fokuskvinner.no

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres i nettleseren når du besøker en nettside. Disse brukes vanligvis til å gjenkjenne returnerende brukere og forbedre brukeropplevelsen.

Ved å godta vår cookiepolicy gir du samtykke til at vi kan sette informasjonskapsler i nettleseren din, i samsvar med gjeldende lovgivning.

Lagring og behandling av opplysninger som samles inn ved bruk av informasjonskapsler er bare tillatt dersom brukeren har blitt informert om, og gitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. Ekomloven § 2-7b.

HVEM SOM BENYTTER OPPLYSNINGENE

Opplysningene som samles inn via informasjonskapsler på fokuskvinner.no, vil kun benyttes internt. Opplysningene vil ikke videreføres til tredjeparter utover det som er spesifisert ovenfor. Du kan selv administrere bruk av informasjonskapsler.

Ønsker du ikke at nettleseren din skal utlevere informasjon om ditt besøk på fokuskvinner.no, kan du endre innstillingene i nettleseren din. Vær oppmerksom at nettstedet ikke vil fungere optimalt dersom du ikke aksepterer informasjonskapsler.

Du kan selv slette informasjonskapsler fra menyen i nettleseren. Informasjonskapslene vil imidlertid opprettes igjen neste gang du besøker vårt nettsted med mindre du har endret innstillingene.