Kvinner verden over står i pandemiens frontlinje. De utfører tre ganger så mye ubetalt omsorgsarbeid som menn, opptar 70% av alt helsearbeid globalt og har ofte hovedansvaret for eldre, barn og syke.

Samtidig er kvinner og jenter i stor grad pandemiens tapere. Tilgangen til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter har blitt svekket, vold mot kvinner, barneekteskap og kjønnslemlestelse har økt, og det estimeres at ytterligere 47 millioner kvinner vil bli tvunget ut i fattigdom. 

Les om hvordan kvinner og jenter rammes av koronapandemien:

Les siste nummer av iFokus!

2020 skulle være året hvor kvinners rettigheter og likestilling sto høyt på agendaen. Istedenfor har verden stått overfor en global pandemi. 

Hva er konsekvensene av koronakrisen for kvinner og jenter? Hvorfor rammes kvinner hardere enn menn i krisesituasjoner? Hva må til for å løfte kvinner og jenter? Les spesialnummeret av iFokus!