Vold mot kvinner og jenter

Kvinners og jenters rett til et liv uten vold.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Retten til å bestemme over egen kropp.

Siste nummer av iFokus

Det er 25 år siden FNs Kvinnekonferanse i Beijing. 2020 skulle være året hvor kvinners rettigheter og likestilling sto høyt på agendaen. Istedenfor har verden stått overfor en global pandemi. 

Hva er konsekvensene av koronakrisen for kvinner og jenter? Hvorfor rammes kvinner hardere enn menn i krisesituasjoner? Hva må til for å løfte kvinner og jenter? Les det nye spesialnummeret av iFokus!

Se flere publikasjoner