2015 er de store prosessenes år. I New York i september ble FN-landene enige om nye bærekraftsmål. I Addis Abeba i juli ble landene enige om hvordan målene skal finansieres, og i Paris i desember ble statene enige om en historisk klimaavtale. Dette nummeret av Kvinner Sammen forsøker å se alle prosessene i sammenheng, og ikke minst se på hva som vil eller kan bli konsekvensene for kvinner rundt om i verden. Våre bidragsytere er langt fra enige om hvorvidt 2015 har vært et godt år for likestilling og kvinners rettigheter.

Last ned her.