Globaliseringen av næringslivet innebærer etiske og politiske utfordringer. Kortsiktige økonomiske interesser kommer noen ganger i konflikt med menneskerettigheter og bærekraftig utvikling. I dette nummeret av Kvinner Sammen legges næringslivet under lupen. Tar næringslivet sitt samfunnsansvar på alvor? Er det sant at det er økonomisk gunstig for private selskaper å jobbe for likestilling? Hvordan kan næringslivet gjøre smarte investeringer som samtidig tar hensyn til kvinner? Dette er noen av spørsmålene som stilles i dette nummeret.

Last ned her.