PROTEST - Kampen er ikke over: Kvinner i Midtøsten og Nord-Afrika kjemper fortsatt for friheten.

Hvilke konsekvenser har revolusjonene i Midtøsten og Nord-Afrika hatt for kvinnene? Hva skjer med kvinners rettigheter og frihet når religiøse fundamentalister inntar regjeringskontorene? Hvordan står det egentlig til med pressefriheten? Og hva sier generalmajor Robert Mood om fremtiden for kvinner i Syria? Alt dette og mye mer kan du lese om i det nye nummeret av Kvinner Sammen!

Det er over to år siden kvinnene stod side ved side med menn i kampen mot korrupte regimer i land i Midtøsten og Nord-Afrika. Hvor står kvinnene nå?

Noen av svarene finner du i det nye nummeret av Kvinner Sammen. Gjesteartikler, intervjuer, blogposter, bokanmeldelser og mer, belyser situasjonen for kvinner i Midtøsten og Nord-Afrika etter at revolusjonenes første fase er over.

Last ned her.