25 år siden FNs Kvinnekonferanse i Beijing. 2020 skulle være året hvor kvinners rettigheter og likestilling sto høyt på agendaen. Istedenfor har verden stått overfor en global pandemi. Hva er konsekvensene for kvinner og jenter, og hva kan gjøres? 

Last ned her.