I dette nummeret av iFokus tar vi steget inn i en virkelighet preget av frykt og fortvilelse. Kvinner på flukt er ekstra utsatt for overgrep og seksuell vold, og det er lite som beskytter dem. Kvinnene vi møter forteller ingen gode historier. De er ikke på noen lykkereise, men på flukt fra krig, nød og ødelagte liv. Noen vil likevel helst hjem.

Last ned her.