Styret

Styret er FOKUS’ ledelse mellom representantskapsmøtene. Medlemmene velges for to år av gangen, mens varaene for ett år.

Styret består av styreleder, fem styremedlemmer fra medlemsorganisasjonene og ett styremedlem som representerer de ansatte i FOKUS.

Styret er ansvarlig for at arbeidet i FOKUS drives i tråd med vedtektene og de til enhver tid gjeldende retningslinjer, strategier og virksomhetsplaner som er vedtatt av representantskapet.  

Styret skal vedta søknader til offentlige myndigheter og aktuelle donorer, og samarbeidsavtaler og prosjektsøknader fra medlemsorganisasjonene, etter innstilling fra daglig leder. I tillegg har styret overordnet ansvar for utviklingen av FOKUS’ prosjektportefølje og FOKUS’ faglige satsing.

Valgkomiteen

Valgkomiteen i FOKUS består av fire representanter fra medlemsorganisasjoner. Disse innstilles av styret og velges på representantskapsmøtet.

Valgkomiteen har ansvar for å skaffe et tilstrekkelig antall kvalifiserte kandidater til styret, på bakgrunn av nominerte kandidater fra organisasjonene.

Valgkomiteen består av:

Kjersti Augland, Sex og Politikk

Tone Foght, Kvinner i Skogbruket

Cesilie Aurbakken, Norges Bygdekvinnelag

Sara Grønvold, JURK