Foto: Mette Moberg

Publisert: 2022-04-21     Redigert: 2022-05-20

SheDil er et digitalt verktøy utviklet av FOKUS for bedrifter til å gjennomføre kjønnssensitive aktsomhetsvurderinger, og dermed enklere for selskaper å levere på kjønnsdimensjonen av bærekraftsmålene, spesielt mål 5 (likestilling) og 8 (anstendig arbeid og økonomisk vekst). SheDil er skreddersydd for bedrifter og brukeren velger selv om en vil ta i bruk hele eller deler av verktøyet. Egne moduler er utviklet for landbruks-, utvinnings- og tekstilsektoren.

I denne rapporten har vi brukt SheDil som ramme for å utvikle den første SheDil-indeksen for vurdering av kvinners rettigheter i selskapers aktsomhetsanalyser. Rapporten gjennomgår 35 utvalgte norske selskaper fra syv sektorer sine retningslinjer, målsetninger og rapportering på kvinners rettigheter. Den ser på bedrifters egen virksomhet, leverandørkjeder og forhold til eksterne interessenter.

Indeksen, som tar i bruk en trafikklysmodell avslører at 50% av indikatorene, på tvers av selskap og sektorer, er rangert røde. Det innebærer at ikke finnes offentlig informasjon om den enkelte indikatoren eller at selskapet ikke har retningslinjer eller rapporter om temaet. Den konkluderer med at de aller fleste selskapene har en generell tilnærming til menneskerettigheter i sine retningslinjer og praksiser, hvor kjønn- og likestillingsaspektet er tydeliggjort i liten grad. Rapporten finner blant annet at ingen av selskapene i gjennomgangen offentlig rapporterer:

  • Endringer av retningslinjer eller praksiser som minimiserer negative påvirkninger virksomheten kan ha på kvinner
  • Informasjon om retten til foreldrepermisjon, muligheter for barnepass eller sanitære forhold hos sine leverandører
  • Støtte av kvinnelige menneskerettighetsforkjempere

På lanseringen inviterte vi selskapene vurdert i rapporten og andre interessenter til å diskutere funnene i rapporten og viktigheten av et kjønnsperspektiv i bedrifters aktsomhetsanalyser når det kommer til menneskerettigheter.

Lanseringen ble åpnet av daglig leder av FOKUS Gro Lindstad. Cathrine Dehli fra Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv overtok scenen for å snakke om Åpenhetsloven og viktigheten av gode aktsomhetsanalyser og risikovurderinger når det kommer til menneskerettigheter, og spesielt kvinners rettigheter. Vi var også så heldig å ha direktør for landkontoret vårt i Colombia, Ana Milena González Valencia med oss på lanseringen. Hun snakket om kvinnelige bønder sine rettigheter og forventninger knyttet til norske bedrifters virksomhet i sør, spesielt Colombia. 

Per N. Bondevik, Allison Wedwaldt og Alina Karlsen fra FOKUS la frem rapporten, før Næringsministeren holdt sitt innlegg om hva regjeringen forventer av norsk næringsliv, og deres rolle som (del)eier og støttespiller. Ministeren understrekte forventingen om at bedrifters virksomhet i utlandet bør basere seg på norsk regelverk og verdier. 

Pia Rudolfsson Goyer modererte begge panelene, hvor bedriftene vurdert i rapporten utgjorde første panel. Her fortalte leder for samfunnsansvar i Vinmonopolet Elisabeth Biering, bærekraftsjef i Wallenius Wilhelmsen Anette Rønnov og bærekraftsdirektør i Veidekke Catharina Bjerke om sitt arbeid med å sikre kvinners rettigheter i sine leverandør kjeder, inkludert utfordringer i den sammenheng. I andre panel ga leder av LOs internasjonale avdeling Liv Tørres, leder for bærekraft i Virke Tord Dale og direktør for samfunnsansvar i KLP Heidi Finskas sine kommentarer på rapporten.

Last ned rapporten Last ned referanselisten

Publikasjoner

SheDil Index Report 2nd Edition - Reference List

Last ned

SheDil Index Report 2nd Edition

Last ned

Technology-facilitated gender based violence

Last ned